William Gedney – arbetslösa familjer i Kentucky

William Gedney

William Gedney  (1932-1989) var en amerikansk fotograf som först efter sin död upptäcktes till fullo av en lite bredare publik. Han hade bara en soloutställning under sitt liv och alla hans bokprojekt blev refuserade. Till hans finaste arbeten hör skildringen av vardagen för arbetslösa gruvarbetarfamiljer i östra Kentucky. De är skildrade vid två tillfällen; 1964 och 1972.

 

Review – William Gedney: Only the lonely. 1955-1984.

William Gedney: a photographer exiled in his own land (The Guardian)

Om William Gedney (San Francisco Museum of Modern Art)

What Was True: The Photographs and Notebooks of William Gedney

The Geist in William Gedney’s Kentucky Photographs

William Gedney report (YouTube)