Mästergrafikern Axel Fridell

Axel Fridell

Axel Fridell (1894-1935) är en av våra största svenska grafiker. Han växte upp i Falun och började först på egen hand att utbilda sig till konstnär. 1913 flyttade han till Stockholm där han inledningsvis studerade vid Wilhelmsons målarskola. Nästa anhalt blev Konsthögskolan.
Axel Fridell bearbetade oftast sina kopparplåtar i så kallad torrnålsteknik, vilket innebär att man med en vass nål ristar in sitt motiv i plåten. Innan man gör ett tryck gnider man in tryckfärg i plåten så att färgen lägger sig i de ristade fårorna. Sedan körs plåten och ett fuktat papper genom en kraftfull press och man får ett spegelvänt avtryck på papperet. Man anar att Fridells stora inspiratör inom denna teknik var Rembrandt, som var först ut med att fullända denna svårbemästrade arbetsmetod.
På Dalarnas museum i Falun finns en omfattande samling av Fridells verk och han är också representerad i Nationalmuseums samlingar.

Mr Simmons (Tidningsläsaren), London 1933.
Blyertsskiss. Förlaga till Mr Simmons.
Ingrid (Fridells hustru), 1929.
Ingrid,1927.
Flicka med hatt och pelargonia, 1933.
Ung kvinna i päls, 1929.
Amsterdam, 1930-31.