Ernst Josephson på Göteborgs konstmuseum

 Nu i helgen tittade jag på målningar av Ernst Josephson på Göteborgs konstmuseum.
Ernst Josephson föddes 1851 och dog 1906. Han började redan som 16-åring på Konstakademien i Stockholm, studier som följdes upp i Paris och Nederländerna. Han drabbades tidigt i sitt liv av flera personliga tragedier. Fadern dog när han var 10 år, systern dog när han var 17 och när han var 30 avled hans mor. Han blev också sjuk i syfilis i unga år. Sommaren 1888 drabbades Ernst Josephson av schizofrena vanföreställningar och togs för återstoden av sitt liv in för vård, då han inte längre kunde reda sig själv.
Noteras bör dock att han under de mentalt sjuka åren gjorde mängder av teckningar, som först efter hans död har rönt stor uppskattning. Ernst Josephsons ”sjukdomsteckningar” är om möjligt mer fascinerande och intressanta än hans tekniskt fulländade oljemålningar.

ernst josephson 1 b lejring
Näcken 1882 – 84

ernst josephson 2 b lejring
Jeanette Rubenson 1883

ernst josephson 3 b lejring
Nennie af Geijerstam 1885

ernst josephson 4 b lejring
Pontus Furstenberg 1883

_____________________

ernst josephson

Ett exempel på Ernst Josephsons teckningskonst under sjukdomsåren.
(Bild som gick på auktion på Stockholms Auktionsverk 2017.)
http://online.auktionsverket.se/1701/435821-ernst-josephson-tusch/

En intressant text om Ernst Josephsons verk och livsöde
(Psykiatriska museet, Västervik).