Första filmerna

Att filma och klippa film analogt är en bökig historia. Och dyrt, om man vill ha riktigt bra kvalitet.
Men i slutet av 80-talet hade videotekniken utvecklats så pass mycket att jag tog tag i filmmediet. Utrustningen hade blivit billigare och klantade man till det vid själva filmandet så var det bara att backa och ta om. Ingen dyr film hade gått förlorad, som förr var fallet.
stort mellanslag

Skulptör1 650
I min första film skildrade jag villkoren för ett antal skulptörer i Göteborg. En av dem var Bertil Lengstrand. En avslutande del i filmen skildrar processen då man gjuter i brons, scener som jag filmade på Kollektivverkstan vid Klippan i Göteborg.
SVT köpte en visningsrätt och körde filmen en höstkväll under tidigt 90-tal. Den ligger också på YouTube.

Marion3 650

Nästa projekt blev två filmer om människor som lever med diagnosen schizofreni. Filmerna byggde huvudsakligen på fyra personers livsöden. Bland annat Marion, som tillbringat många år på mentalsjukhus i samband med svåra livskriser. Några ”hjälpare” kommer också till tals. Till exempel psykologen Alain Topor och psykoterapeuten Barbro Sandin. Filmernas manus bygger på min bok ”Leva med Schizofreni – vård och rehabilitering”, som jag skrev på uppdrag av Schizofreniförbundet.
Arbetet med filmerna skedde i samarbete med producenten Lars Dahlquist, filmfotografen Hans Welin och UR. De sändes i SVT vid ett flertal tillfällen och i YLÄ, finska statliga televisionen.
De kan ses på YouTube.