Giorgio de Chirico – magisk och drömlik realist

Giorgio de Chirico

Italienske konstnären Giorgio de Chirico (1888 – 1978) är främst känd för sina drömlika målningar, som han började arbeta med under 1910-talet.  De hade ett väldigt speciellt magiskt ljus och gestalterna var provdockor istället för människokroppar. Hans målningar kom att få en avgörande påverkan för 1920-talets konstströmningar, inte minst den surrealistiska rörelsen. de Chirico började sina konststudier i Tyskland och 1911 installerade han sig i Paris. Inspiratörer bland tidigare mästare var Arnold Böcklin och Max Klinger. Scenografi var också något som intresserade de Chirico. Han var även verksam som skulptör, illustratör och grafiker.

Oreste e Pilade, 1966
The song of love 1914
Ettore e Andromaca, 1942
The prophet, 1915
The red tower, 1940
Premonitory portrait of Guillaume Apollinaire, 1914
The Two Masks, 1927
La Strada, 1959
The Prodigal Son, 1965
The jewish angel, 1916
The Child’s Brain, 1914
Disturbing muses, 1918
The archeologists, 1930
The grand metaphysician, 1917
The Painter’s Family, 1926
Self portrait, 1915

Giorgio de Chirico: How the Godfather of Surrealism Crafted His Mysterious Cityscapes (ArtNews)

 Giorgio de Chirico: A collection of 166 paintings (YouTube)

Giorgio de Chirico, Pictor Optimus – lång film om de Chiricos liv och konstnärsskap. (YouTube)