John William Waterhouse – mytologiska kvinnor

John William Waterhouse

Engelske målaren John William Waterhouse (1849-1917) är mest känd för sina målningar av kvinnor från mytologins värld. Hans studiebakgrund var Royal Academy of Arts i London. Han hade i början av 1880-talet publika framgångar med storslagna historiserande kompositioner som ställdes ut på Royal Academy år 1883 respektive 1884.
Det är Waterhouses skisser till målningar som intresserar mig mest. Här är några av dem – och några fullbordade verk.

John William Waterhouse: A collection of 166 paintings (YouTube)