Åke Göransson – visualisering av schizofreni

Åke Göransson, självporträtt

 

Målaren Åke Göranssons (1902-1942) liv blev kort, han avled endast fyrtio år gammal i tuberkulos. Om hans liv och innersta tankar vet vi praktiskt taget ingenting, eftersom han levde ett tillbakadraget liv med återkommande svåra psykiska kriser. Redan som tjugofemåring visade han de första tecknen på schizofreni, en diagnos som han fick vid trettio års ålder. Till en början vårdades han i hemmet hos sin mor. Efter hand tog den psykiska ohälsan överhanden och under sina sista år vårdades han på  Lillhagens sjukhus, Göteborgs då nybyggda mentalsjukhus.
Åke Göransson fick sin konstnärliga utbildning på konstskolan Valand med Tor Bjurström som lärare. Under denna tid gjorde han färgmässigt fina och stramt komponerade stilleben och landskapsstudier. När han drabbades av alltmer frekventa psykostillstånd  ser vi hur det avtecknar sig i hans bilder.
Som schizofren upplever man svårigheter att få ”det inre” i samklang med den yttre verkligheten. Det går inte längre att skilja på vad som är verkligt och overkligt. Man kan känna sig förföljd eller styrd av yttre krafter. Märkliga syner kan dyka upp, människor och föremål förvrängs, färger förändras. En titt i spegeln en morgon…din hud har fått fjäll…huvudet har blivit toppigt. Gränserna för ditt jag kan bli så upplösta att du upplever att det regnar för att du är ledsen. Och skiner solen nästa dag så beror det på att du är glad.
Åke Göranssons storhet som konstnär är att han i tillstånd av psykos inte upphörde med sitt måleri. Med sina bilder visualiserar han i febriga penseldrag den totala skräck och ensamhet man upplever när det egna jaget har rämnat.

Utställning på Konsthallen i Göteborg
Åke Göransson levde, som sagt, ett liv i anonymitet. Men av en slump hittades ändå hans målningar hemma hos hans mor. Medan han fortfarande levde anordnades en utställning med hans verk bland annat på Konsthallen vid Götaplatsen i Göteborg. Göransson fick hjälp av sin mor och personal från Lillhagens sjukhus att besöka utställningen. Han var då i mycket dåligt skick såväl psykiskt som fysiskt. Sorgligt nog hade han inte längre förmågan ta till sig alla positiva omdömen om sitt livsverk. Det sägs att han vid återkomsten till sjukhuset pratade om målaren Åke Göransson som en helt annan person än han själv. Men han uppskattade utflykten till Konsthallen, eftersom han tyckte att Åke Göransson visade fina målningar: ”Den där Göransson var visst en ganska bra målare, men vart tog han vägen?”

Åke Göranssons målningar finns bland annat på  Göteborgs konstmuseum, Moderna museet i Stockholm och på Waldemarsudde i Stockholm.

Stilleben
Stilleben
Stilleben
Landskapsstudie
Landskapsstudie
Landskapsstudie
Stilleben
Landskap med kapell
Stilleben på bord
Porträtt av kvinna (Åke Göranssons svägerska)
Stilleben
Interiör med modern
Katt i korg
Stilleben
Blå kopp
Röda huset
Interiör
Göteborgsgata (utsikten från Åke Göranssons fönster mot Egnahemsvägen i Landala)
Göteborgsgata
Göteborgsgata i snö
Kvinna
Landskap med svart himmel
Stilleben på bord
Interiör med kakelugn
Kvinna i rum
Gul flicka i dörröppning
Göteborgsgata med gulbrunt hus på muren, himlen ljus
Orange hus
Huvud
Rosa huvud
Rött ansikte
Sköterskan Lillhagens mentalsjukhus