Chardins stilla liv

Chardin

Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779) var en mästerlig stillebenmålare. Han porträtterade även ”vanligt folk” i deras naturliga miljöer. Det kunde vara köksflickor i arbete eller barn försjunkna i sina lekar.
Chardin föddes i Paris, en stad som han knappt lämnade under sin levnad. Han levde ett stillsamt och tillbakadraget liv och var inte speciellt mån om att framhäva sina verk. Men när han 1728 ställde ut den magnifika målningen Rockan rönte den stor uppmärksamhet och han valdes in i den franska konstakademien. Det blev upptakten till en lång och framgångsrik karriär.
Nationalmuseum i Stockholm har flera målningar av honom i sin samling och Louvren i Paris har ett trettiotal av hans verk.

The ray. 1727.
Water glass and jug, 1760.
Grey partridge, pear and snare on a stone table.
Pipe and jug.
The copper cistern, 1735
Saying grace, 1744
House of cards, 1736-37
A lady taking tea.

Chardin, Woman taking tea, 1735 (YouTube)  Intressant kåserande av dr Emma Barker.

Jean Simeon Chardin: A collection of 174 paintings  (YouTube)