Sigrid Hjertén är en av våra största koloristiska begåvningar.
Fotografen Josef Koudelka har bland annat skildrat romernas liv och traditioner.