Redaktion Solkatten – Petris berättelse (2006)

På Hisingen i Göteborg gjorde en grupp människor under drygt tio år en tidning med psykisk ohälsa som huvudtema. Medarbetarnas artiklar nådde ut till läsare i hela Sverige. Petri Rantavuori – en av redaktörerna – berättar om arbetet med tidningen. Vi får också ta del av hans personliga livserfarenheter, som under långa perioder präglats av psykisk ohälsa.
En film av Lars Lejring

Att bygga en teckning – om konstnärerna Barbara Häggdahl och Anders Gybrant (2007)

Barbara Häggdahl och Lennart Gybrant berättar om sin verksamhet som konstnärer. Vi följer dem i arbetet med en stor kolteckning i skulpturhallen på Göteborgs konstmuseum.
En film av Lars Lejring

Samtal med Barbro Sandin – psykoterapeut för människor med schizofreni (2004)
Barbro Sandin är Sveriges internationellt mest ryktbara psykoterapeut för människor med schizofreni. I detta personliga porträtt berättar hon om sin tidigare verksamhet vid Säters sjukhus och Walla vårdhem i Ludvika. Barbro Sandin delger också sina tankar om varför en del människor hamnar i svåra psykiska kriser.
En film av Lars Lejring