Keith Vaughans mansgestalter

7 februari 2020
Keith Vaughan (1912-1977) var en engelsk målare och konstpedagog. Han undervisade bland annat på välkända Slade School i London.
Vaughan var också verksam som fotograf, och motiven var företrädesvis mansgestalter.
Man kan ana att fotografierna tjänade som utgångspunkt för flera av hans mer eller mindre abstraherade målningar.


Keith Vaughan, 1954.

Vaughan-Keith-Landscape-with-a-Green-Church-1951-oil-on-panel-Hatton-Gallery-Newcastle-upon-Tyne

Om Keith Vaughan (wikipedia)
Massor av bilder på målningar av Keith Vaughan (art uk)
Fin liten film om Keith Vaughan (BBC)