6 oktober 2019
I fredagsgruppen ”Landskapsmåleri” på ABF – Göteborg arbetar flera deltagare på ett befriande fritt sätt med akvarellmåleri. Det här är bara ett litet axplock ur skörden av fina arbeten.
sören
sören 2
jerker 2